Брава тристрана без цилиндер со едно затворање

Артикaл број: 1101.83 Направи споредба
0.0 од 5 (Базирано на 0 оценки)

Примена

За метални шкафови и табли, трафостаници, претплатнички станици. Сигурно и лесно монтирање како за лева така и за десна врата. Се изработува од висококвалитетен челик. Сите челични делови имаат антикорозивна заштита. Се активира со цилиндер едностран со секрет L 29 или секрет L 21 кој има можност за кодирање во Мастер систем. Должината на лостовите е по потреба на клиентот. Заштитена со патент.

Дополнително комплетирање

                    

Цилиндер едностран со секрет L29 или L 21           Коплет лостови, покриеност - цинк  

 

Документи за симнување