Брава 2008 двострана без цилиндер, со едно затворање

Артикaл број: 1101.82 Направи споредба
0.0 од 5 (Базирано на 0 оценки)

Примена

За лева или десна врата на метални каси, шкафови за оружје и табли со различна намена. Се изработува од висококвалитетен челик, набавуван со потребните сертификати за потекло и квалитет. Се задвижува од цилиндер кој е дел од дополнителниот комплет. Ако цилиндерот е со секрет L 29 или L 21 може да биде вклучена во Мастер систем.

 Дополнително комплетирање

 

Цилиндер едностран                   Комплет лостови;

со секрет L29 или L21                       Покриеност - Цинк  

Техничка спецификација Прашај

Документи за симнување

Техничка спецификација

Артикал бројПокриеност
1101.82Z - Цинк
Прашај