Вести

"Кодкиј Tехнолоџис" ДОО

Производството е изградено врз основа на Швајцарски лиценца од 1991., Кој овозможува да се изгради систем за заклучување преку комбинирањето на 15 бројот спирален распоредени во три оски кодирање пина. Специјализиран софтвер програмира секоја брава, обезбедувајќи 15 000 000 можни комбинации, гради MASTER KEY системи во прав и обратен редослед. Со него се гарантира следливост на секое ниво од системот, со можност за повторливост на база унифициран код. Производството е целосно завршен циклус од влезот на суровините и материјалите до крајното помагало. Произведените детали се под постојан надзор. На територијата на производствена база е изградена мерачот лабораторија за симулација истражувања на закочување системи и механизми.