5-пинова платформа

5-пинова платформа

Тајноста на закочување системи се гради преку комбинирање на пет двојни пински со различни големини и форми. Тие ограничуваат можноста за лизгање на роторот во однос куќиштето и од таму пренос на движењето кон Извршниот блокирачки механизам. Пет пински систем е стандардна база со строго фиксна междуцентрови растојанија на отворите, во кои работат кодирање, закочување пински и спирални пружини кои ги прават АКТИВНИ. Тоа се брави од економичен одделение.

 

Назад