S-Max

S-Max

Цилиндерот S MAX  се применува во домашните и специјализирани системи за заклучување за спречување на насилни обиди за отклучување.

Се состои од заштитен дел и ракофатка .

Заштитениот дел на цилиндерот вклучува корпус во кој е ставен цилиндричен прстен, чие што движење аксијално е спречено. Во овој прстен е монтиран  секрет кој е кодиран во три оски. На задниот дел на секретот е монтиран слободно лежечки во корпусот  надвор од цилиндричниот прстен врзувачки елемент, кој што пренесува движење на палецот на цилиндерот.

При поставување на правилниот клуч кодирачките штифтови се израмнуваат по височина и тоа овозможува вртење на внатрешниот ротор на секретот. Преку сачми, радијално раяпоредени се задвижува поврзувачкиот елемент кој што го завртува палецот на цилиндерот.

При поставување на друг клуч за насилно превртување на секретот, кодирачките штифтови го кочат завртувањето на внатрешниот ротор и тоа дозволува завртувањето на цилиндричниот прстен во корпусот  без да се пренесува движење на поврзувачкиот елемент, т.е. цилиндерот останува заклучен.

Назад