Аутсорсинг

Аутсорсингот е концепт за земање на внатрешни функции на дадена компанија и нивното нарачување за исполнување од надворешна компанија. Испорачателот на оваа услуга истовремено го помага развивањето и усовршувањето на конкретната бизнис функција.
Како коректен  и сигурен партнер на ""Кодкеј Технолоџис"" се доверија реномираните компании ABB, BTL и Dorma - Германија.

Presentation Codkey 2019 Machine Park and Production Capacity