Проектни решенија

Благодарение на разновидноста од групи на производи Кодкиј Технолоџис ги прикажува своите основни цели во следните правци:

  • Присуство во големи хипермаркети.
  • Иновациска визија на трговските места.
  • Актуелизирање на понудените производи.
  • Модерни трговски пакувања.

Во заедничкото работење Кодкиј Технолоџис се докажала како сигурен и коректен партнер.