Трговски решенија

Изберете зграда

Продавници

Во времето Кодкиј Технолоџис се докажала на пазарот како производител и испорачател на дигитално-кодирани системи за заклучување. Во заедничкото работење со големите трговски ланци фирмата е коректен и сигурен партнер.

Хипермаркети

Благодарение на разновидноста од групи на производи Кодкеј Технолоџис ги прикажува своите основни цели во следните правци:

  • Присуство во големи хипермаркети.
  • Иновациска визија на трговските места.
  • Актуелизирање на понудените производи.
  • Модерни трговски пакувања.

Во заедничкото работење Кодкеј Технолоџис се докажала како сигурен и коректен партнер.

Клучари

Многу години потврдената политика на Кодкеј Технолоџис се добрите трговски односи со доверени партнери од клучарскиот сектор. Фирмата реагира брзо при настанат проблем. Компанијата нуди одлични услови за работа како и најкратки рокови на испорака до најоддалечените краеви на Македонија. Нуди индивидуални профили за своите големи клиенти. Можностите за брендирање на клучеви и големите трговски попусти за нови производи гарантираат успеси.

Продавници
Хипермаркети
Клучари
Со еден клик на зградите од виртуелниот комплекс ќе бидете насочени кон потребните решенија.