Технолошки решенија

Изберете зграда

За апаратура, машини, вендинг автомати, вело колонки

Административни згради и индустриски претпријатија, магацини, сервиси

Кодкеј Технолоџис  нуди решенија специјално разработени за потребите на индустријата.

Неопходно е да се земат предвид различните патишта на лугето во рамките на објектот и нивните права за пристап и забрани. Така брзо може да се има глобален преглед. Треба да се определи местото на објектот и услугите кои ќе ги нуди, на овој начин лесно може да се определи нивото на пристап на секој од  вработените.

Движечка сила позади секој дел од Кодкеј Технолоџис е ангажманот и способноста за разбирање и решавање на проблеми поврзани со сигурноста на клиентите и претставување на целосни решенија.

 

ХОТЕЛ **** HOTEL

Хотелскиот бизнис кој е изграден и работи во високо конкурентна средина секојдневно се среќава со мноштво проблеми од разновиден карактер, поради што правилните решенија како на краткорочен така и на долгорочен план се решавачки за неговиот успех и нормално функционирање. Кодкеј Технолоџис нуди опслужување во сферата на сигурноста, кое вклучува електронска и механичка контрола на пристап за хотелските соби.

Зграда

Кодкеј Технолоџис нуди проектно истражување, консултации и разработување на индивидуални проектни решенија за хотели и административни згради.
Проектните решенија на Кодкеј Технолоџис исполнуваат највисоките барања за функционалност, квалитет и дизајн.

Приватен дом

Вашите сопствени четири ѕида. Кога децата си растат можете да одговорите на секојдневните предизвици, средбите со пријателите како и да се опуштите од професионалниот живот. Прекрасно е кога може да се чувствувате сигурни во сопствениот дом. За оваа цел се грижи Кодкеј Технолоџис. Системите за заклучување сигурно ги штитат надворешните врати од несакан пристап.

За апаратура, машини, вендинг автомати, вело колонки
Административни згради и индустриски претпријатија, магацини, сервиси
ХОТЕЛ **** HOTEL
Зграда
Приватен дом
Со еден клик на зградите од виртуелниот комплекс ќе бидете насочени кон потребните решенија.