Прашање

Што се однесува до: FA_G-08-06L-b=3Ni

Безбедносен код Нов код