Прашање

Што се однесува до: NASR_029S_1L-b=1.5Ni

Безбедносен код Нов код