Прашање

Што се однесува до: NSR_9050-b=2mm

Безбедносен код Нов код