Прашање

Што се однесува до: NSR_2000BG-b=2mmNi

Безбедносен код Нов код