Прашање

Што се однесува до: NSR_2007CH-b=2mmNi

Безбедносен код Нов код