Прашање

Што се однесува до: NSR_2013-3D-b=2mmNi

Безбедносен код Нов код