Прашање

Што се однесува до: Цилиндер едностран Халф со секрет L 29

Безбедносен код Нов код