Брава касова, со одобрувачки режим

Артикaл број: 1101.7213 Направи споредба
0.0 од 5 (Базирано на 0 оценки)

Примена

Бравата е наменета за сефови и трезори. Едниот  клуч е одобрувачки и се наоѓа во службеното лице. Другиот клуч е за корисникот кој го отклучува сефот по дозвола со одобрувачкиот клуч. Бравата има можност за прекодирање при нов клиент. Сите делови се изработени од висококвалитетен челик. Никлувана е на видливите челични делови и има полимерно - декоративна покриеност на сите останати - антикорозивна покриеност.

Техничка спецификација Прашај

Документи за симнување

Техничка спецификација

Артикал бројПокриеност
1101.7213N - Никел
Прашај