Секрет L 52

Артикaл број: 1102.30 Направи споредба
0.0 од 5 (Базирано на 0 оценки)
  • Исклучително висок степен на сигурност и заштита
  • Компатибилност кон сите видови на системи за заклучување
  • Можност  за вградување и заемнозаменливост
  • Цилиндрите се изработуваат од 24 кодирачки пинови наредени во три оси во спирален систем
  • Кодирањето е дигитално-програмно во системи Codkey или Locksys
  • Можност за изработување на Мастер системи  и нивното управување. Следење на секое ниво од системот.